Hapatetut tuotteet ja maitohappobakteerit avuksi laihtumiseen?

30.10.2014

blogi_ylipaino.jpg

Suomessa syödään vuosittain miljoonia antibioottikuureja, joista luotettavien arvioiden mukaan lähes kolmannes on turhia. Antibiootit pelastavat parhaimmillaan ihmishenkiä, mutta liian usein niitä syödään turhaan tai varmuuden vuoksi. Valtaosa virusperäisistä tulehduksista paranisi ilman antibiootteja – levolla ja oikeilla ruokavalinnoilla.

Laajakirjoiset antibiootit saavat paljon pahaa aikaan ihmisen suolistossa. Antibioottikuuri tappaa taudinaiheuttajia, mutta saman se tekee myös terveelle, hyvälle suolistomikrobistolle. Yhden laajakirjoisen antibioottikuurin jälkeen vierähtää pitkä aika, ennen kuin suolistossa vallitsee jälleen tasapaino ja hyvä, terve suolistomikrobisto pääsee taas vallalle. Ruokavaliosta, maitohappobakteerivalmisteiden käytöstä, muista elämäntavoista ja lääkkeistä riippuen tähän "toipumiseen" kulunee aikaa jopa 1 kuukausi – 1 vuosi. Jos antibiootteja joutuu syömään usein, on suoliston hyvän bakteerikannan palauttamiseksi tehtävä totisesti töitä.

Suoliston mikrobiston ja ylipainon yhteys

Suoliston terveen bakteerikannan tiedetään olevan tärkeä tekijä koko terveydelle. "Väärä" suolistomikrobisto lisää monen sairauden riskiä, ja nykytiedon mukaan sillä näyttäisi olevan yhteyttä myös ylipainoon.

Amerikkalaistutkimuksen mukaan usean antibioottikuurin alle 2-vuotiaana syöneestä lapsesta tulee todennäköisemmin ylipainoinen kuin sellaisesta lapsesta, joka on syönyt harvoja antibioottikuureja lapsuudessaan. Erityisen haitallisia näyttivät olevan niin sanotut laajakirjoiset antibiootit. Tutkimustulos perustui laajaan, yli 60 000 lasta käsittäneeseen seurantatutkimukseen. Vastaavanlaisia tuloksia on saatu aiemmin muistakin tutkimuksista. Suomessa saatiin samansuuntaisia tutkimustuloksia jo 1950-luvulla. Keskostutkimuksissa todettiin antibioottien lisäävän vauvojen painoa. Yhdysvalloissa antibioottien painoa nostavaa vaikutusta on käytetty hyväksi myös karjankasvatuksessa.
On kuitenkin syytä muistaa, että valtaosa lasten ylipaino-ongelmista johtuu liiallisesta energiapitoisten juomien ja karamellien nauttimisesta sekä vähäisestä liikunnasta.

Ylipainon moninaiset syyt

Ylipaino on yksittäinen riskitekijä moneen sairauteen. Se on vakavasti otettava kasvava ongelma sekä meillä Suomessa että maailmalla. On selvää, että ylipaino-ongelman syyt ovat moninaiset. Merkittävin syy on selvä: liiallinen energiansaanti suhteessa kulutukseen. Eli syödään ja juodaan enemmän kuin liikutaan ja kulutetaan.

Lihomista edistävät monet tekijät: vähentynyt hyötyliikunta, autolla siirtyminen paikasta toiseen, suurentuneet elintarvike- ja juomapakkaukset, välipalatyyppisen ruokailun lisääntyminen, energiapitoisista juomista ja alkoholista saadut piilokalorit sekä viimeisenä, muttei vähäisimpänä kasvisten ja marjojen niukka käyttö.

Aineenvaihduntaan vaikuttavat tekijät

Osa vastaanotollani olevista ylipainoisista naisista (ja joskus myös miehistä) kertoo syövänsä hyvin vähän ja pieniä ruoka-annoksia. Siitä huolimatta paino ei laske, vaan pikemminkin se on hienoisessa noususuunnassa. Joskus ihmiset saavat ruokavaliostaan salakavalia piilokaloreita enemmän kuin tiedostavat. Vaikka ruokamäärät olisivatkin pieniä, saattaa kaloreita tulla yllättävän paljon energiapitoisista juomista, sokerisista tuotteista tai viikonlopun tuhdimmista ruoista tai alkoholista.

Joskus vastaanotolla koetaan suuria yllätyksiä siitä, miten paljon kaloreita voi tulla rasvattomasta maidosta. Maito ei tuo paljon kaloreita ruokavalioon, jos sitä juodaan lasi tai pari. Osa ihmisistä kuitenkin juo rasvatonta maitoa ruokajuomana, välipalana ja vielä janoon, jolloin maitoa saattaa kulua jopa 1,5 litraa päivässä. Vaikka kyseessä on rasvaton maito, tulee näin suuresta päivittäisestä maitomäärästä noin 17 000 kcal kuukaudessa eli melkoinen määrä piilokaloreita.

Myös ihmisten energiankulutuksessa on eroja; jo sadan kilokalorin poikkeama perusaineenvaihdunnassa tekee paljon vuositasolla. Jos matalan perusaineenvaihdunnan omaava henkilö liikkuu vain vähän, kertyy tällaiselle henkilölle ylipainoa paljon helpommin kuin korkeamman perusaineenvaihdunnan omaavalle ja päivittäin liikkuvalle.

Monet painon kanssa kamppailevat ovat sitä mieltä, että ylikilot tarttuvat heihin muita paremmin, koska heillä on luonnostaan matala perusaineenvaihdunta. Todellisuudessa ylipainoisen perusaineenvaihdunta ei ole matala, sillä ylikilojen myötä kehoon kertyy enemmän lihasta, jonka ansiosta energiankulutus on suurta. Mitä enemmän lihasta, sitä korkeampi perusaineenvaihdunta. Kun ihminen laihtuu, pienenee perusaineenvaihdunta automaattisesti, sillä laihtuessa menetetään myös lihasta.  

Laihduttaessa, samoin kuin painonhallintavaiheessa, kannattaa aineenvaihduntaa tukea oikeilla ruokavalinnoilla. Ruoan kannattaa olla kuitupitoista ja paljon pureskelua vaativaa. Jos syödään "mössöruokaa" ja tämän lisäksi liikutaan vähän, hidastuu aineenvaihdunta entisestään. 

Löytyisikö suolistosta osasyy ylipainoon?

Valtaosa ylipaino-ongelmasta helpottuisi, kun pureuduttaisiin todenteolla yllä oleviin elämäntapatekijöihin: liikuntaan ja oikeaan ruokavalioon. Mutta – onko kaikissa ylipainotapauksissa pääsyyllinen joku tai jotkut edellä olevista tekijöistä? Omalla vastaanotollani on aika ajoin henkilöitä, joiden nousussa olevaan painolukemaan on vaikea löytää selkeää syytä.

Jo vuosia sitten muistan miettineeni, voisiko joissain tapauksissa ylipainoa ainakin osittain selittää väärä suoliston bakteerikanta tai sinne kuulumattomat pöpöt. Bakteerikantaa on voinut vääristää lukuisat antibioottikuurit, suolistossa mahdollisesti piilevät suolistoloiset (joita esimerkiksi paljon kaukomailla reissaavat tai vaillinaisesti kypsennettyä lihaa tai kalaa syöneet saattavat kantaa suolistossaan), runsas sokerin kulutus sekä vähäinen hapatettujen tuotteiden ja maitohappobakteerien käyttö. Viimeaikaiset tutkimustulokset aiheesta ovat entisestään lisänneet mielenkiintoani aiheeseen ja antaneet lisänäyttöä siitä, että todennäköisesti liikutaan oikeilla vesillä. Näillä tekijöillä voi todella olla yhteyttä.

Palataanpa vielä antibiootteihin ja niiden vaikutuksiin. Tutkijat uskovat antibioottien painoa nostavan vaikutuksen perustuvan siihen, että antibioottikuuri tappaa painonhallinnalle hyödyllisiä suolistobakteereja ja samaan aikaan painonhallinnalle epäedulliset bakteerit pääsevät vallalle ja niistä tulee toimeliaampia. Eläinkokeissa tästä on jo paljon näyttöä: kun steriilisti kasvatetuille hiirille on annettu lihavan hiiren suolistomikrobisto, on hiiri lihonnut paljon enemmän kuin sellainen hiiri, joka on saanut normaalipainoisen hiiren suolistomikrobiston. Näistä kokeista on päätelty, että suolistomikrobisto vaikuttaa selvästi painoon. Lihavien suoliston bakteerit pystyvät tehokkaammin pilkkomaan ruoassa olevia ravintoaineita ja saamaan niistä enemmän energiaa kuin normaalipainoisten.

Suoliston limakalvon kunnolla tärkeä merkitys

Myös suoliston limakalvon kunnolla on merkitystä. Jos suolisto on huonossa kunnossa ja sen läpäisevyys lisääntyy liiallisesti (= vuotava suoli), pääsee suoliston läpi verenkiertoon myös sellaisia isokokoisia partikkeleita, joiden ei kuuluisi läpäistä suoliston limakalvoa. Tämä puolestaan aiheuttaa elimistöön haitallisen tulehdusreaktion (= matala-asteisen tulehduksen), joka vuosien saatossa yleensä aiheuttaa häiriöitä moneen elimistön normaalitoimintoon kuten sokeri- ja rasva-aineenvaihduntaan.

Tiedetään, että niin ihmisillä kuin elämilläkin lihavuuteen liittyy matala-asteinen tulehdus. Lihominen häiritsee myös energiaa polttavien mitokondrioiden toimintaa rasvakudoksen soluissa; syöty energia ei kulukaan vaan muuttuu rasvaksi, joka puolestaan aiheuttaa lihomiskierrettä ja lisääntyvää tulehduskuormitusta.

Valtaosa ylipainon ja suolistomikrobiston yhteydestä on saatu eläinkokeissa. On selvää, että eläinkokeiden tuloksia ei suoraan voida yleistää ihmisiin. Kuitenkin nämä eläinkokeet sekä muutamat ihmisillä tehdyt luotettavat tutkimukset antavat selviä viitteitä siitä, että suolistolla ja ylipainolla näyttäisi olevan yhteyttä. Ylipainoisten henkilöiden suolistomikrobisto poikkeaa selvästi hoikkien henkilöiden suolistomikrobistosta. Suolistomikrobistoon vaikuttaa paitsi perimä, myös ruokavalio ja muut elämäntapatekijät. Epäterveellinen, paljon sokeria ja prosessoituja tuotteita, vähän kuitua sekä huonon rasvan laadun sisältävä ruokavalio lisännee painonhallinnalle epäsuotuisien suolistobakteerien kasvua.

Mielenkiintoisia tutkimustuloksia

Arvostetussa Nature –lehdessä julkaistiin mielenkiintoinen tutkimus (Gut microbe may fight obesity and diabetes), jonka mukaan joka neljännellä ylipainoisella oli noin 40 % keskimääräistä vähemmän suolistobakteereja. Heidän suolistostaan löytyi runsaammin sellaisia bakteereja, jotka aiheuttivat tulehdustiloja elimistössä.

British Journal of Nutrition –lehti (Effect of Lactobacillus rhamnos supplementation on weight loss and the maintenance in obese men and women) puolestaan kertoi mielenkiintoisia tuloksia Lactobacillus rhamnosus -maitohappobakteerivalmisteita nauttineista naisista, jotka laihtuivat 12 viikon tutkimusjakson aikana keskimäärin 4,4 kg. Naiset, jotka eivät nauttineet maitohappobakteerivalmisteita, laihtuivat ainoastaan 2,6 kg. 12 viikon jälkeen siirryttiin 12 viikon painonhallintavaiheeseen, jonka aikana maitohappobakteereita nauttineet naiset laihtuivat yhä edelleen, mutta kontrolliryhmässä olevat naiset eivät. Maitohappobakteerivalmisteita saaneet ylipainoiset naiset laihtuivat 24 viikon aikana keskimäärin 5,2 kg, kun kontrolliryhmän (ei maitohappobakteereita) naiset laihtuivat huomattavasti vähemmän. Nautittujen maitohappobakteerikapseleiden määrä oli kaksi päivässä.

Tutkijat uskovat, että terve suolistomikrobisto voi auttaa laihtumisessa ja painonhallinnassa monin tavoin. Myös suoli-aivoyhteys on mielenkiintoinen asia. Suolistobakteerien uskotaan vaikuttavan myös aivojen toimintaan. Ylipainoa ajatellen mielenkiinto kohdistuu muun muassa ruokahaluun vaikuttavaan leptiini -hormoniin.

Mitä ruokavalioon kannattaisi lisätä?

Näitä tutkimustuloksia lukiessa tekisi heti mieli julistaa kaikelle kansalle, että "Syökää ihmeessä L.rhamnosus –kapseleita", jonka avulla painonhallinta helpottuu. Näin ei tietenkään vielä voi suositella, sillä vastaavia tutkimustuloksia tarvitaan lisää.

Se on kuitenkin varmaa, että suoliston terveyden vaaliminen ja "hyvien pöpöjen syöminen" (= hapatetut ruoka-aineet kuten hapankaali ja maustamattomat hapanmaitotuotteet) hyödyttää terveyttä monin tavoin. Terve suoliston bakteerikanta pienentää monen sairauden riskiä. Ja sama toisin päin: monia kroonisia sairauksia omaavilla on todettu poikkeavaa ja suppeampaa suolistomikrobistoa kuin terveillä.

Pidempikestoisia, laajoja tutkimustuloksia odotellessa meidän kaikkien kannattaa syöttää suolistoomme hyvää bakteerikantaa tukevia aineksia. Näitä ovat ennen kaikkea hapatetut ruoka-aineet, marjat ja kuitupitoiset tuotteet. Jos joutuu välttämättä käyttämään antibiootteja, kannattaa maitohappobakteerivalmisteita syödä pitkä aika vielä kuurin loppumisen jälkeenkin. Ylipaino-ongelmien kanssa painivia kehottaisin erityisesti vaalimaan suoliston terveyttä sekä miettimään, miten voisi parantaa oman suolistonsa kuntoa ja lisätä siellä asuvien "hyvisten" määrää. Vanha viisas sanonta "hyvinvointi alkaa vatsasta" muuttunee pian sanonnaksi "hyvinvointi alkaa vatsasta ja painonhallinta suolistosta".Tagit: suolisto, ylipaino
Kategoria: