1. Rekisterinpitäjä

Tmi Nutrivita
Y-tunnus 2012664-7
Norolantie 5
15270 Kukkila
Puh. 044-5611333

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Tmi Nutrivita, Pirjo Saarnia

3. Rekisterin nimi

Ravintomaailman asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Ravintomaailma –verkkopalvelun asiakastietojen ylläpitoon, asiakkuuden hoitoon, maksunvalvontaan, asiakaspalautteiden käsittelyyn sekä liiketoiminnan kehittämiseen liittyen.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilötiedot:

 • etunimi
 • sukunimi
 • sukupuoli
 • ikä

Yhteystiedot:

 • katuosoite
 • postinumero
 • kaupunki
 • e-mail

Asiakkuuteen liittyvät tiedot:

 • jäsenyyteen liittyvät tilaustiedot
 • asiakastunniste
 • käyttäjätunnus ja salasana
 • hintatieto
 • maksutapatieto

6. Säännönmukaiset tietolähteet:

Henkilötiedot kerätään rekisteröitymisen yhteydessä tai asiakassuhteen aikana taikka kuluttajien muun erillisen suostumuksen perusteella. Henkilötietojen päivittämiseen voidaan käyttää väestörekisteristä saatavia tietoja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei säännönmukaisesti luovuta henkilötietoja kolmansille. Mikäli asiakkaiden tietojen luovuttamista kolmansille tarvittaisiin, pyydetään asiakkaalta asianmukainen suostumus etukäteen.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Pääsy rekisteritietoihin on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä kuten salasanalla ja käyttäjätunnuksilla. Asiakastietoja käsittelevää sitoo vaitiolovelvollisuus.
Päivitetty 1.11.2014