1. Rekisterinpitäjä

Tmi Nutrivita
Y-tunnus 2012664-7
Norolantie 5
15270 Kukkila
Puh. 044-5611333

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Tmi Nutrivita, Pirjo Saarnia

3. Rekisterin nimi

Ravintomaailman asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Ravintomaailma –verkkopalvelun asiakastietojen ylläpitoon, asiakkuuden hoitoon, maksunvalvontaan, asiakaspalautteiden käsittelyyn sekä liiketoiminnan kehittämiseen liittyen.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilötiedot:

 • etunimi
 • sukunimi
 • sukupuoli
 • ikä

Yhteystiedot:

 • katuosoite
 • postinumero
 • kaupunki
 • e-mail

Asiakkuuteen liittyvät tiedot:

 • jäsenyyteen liittyvät tilaustiedot
 • asiakastunniste
 • käyttäjätunnus ja salasana
 • hintatieto
 • maksutapatieto

6. Säännönmukaiset tietolähteet:

Henkilötiedot kerätään rekisteröitymisen yhteydessä tai asiakassuhteen aikana taikka kuluttajien muun erillisen suostumuksen perusteella. Henkilötietojen päivittämiseen voidaan käyttää väestörekisteristä saatavia tietoja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle; tietojen säilyttäminen

Rekisterinpitäjä ei säännönmukaisesti luovuta henkilötietoja kolmansille. Mikäli asiakkaiden tietojen luovuttamista kolmansille tarvittaisiin, pyydetään asiakkaalta asianmukainen suostumus etukäteen.

Henkilötietoja säilytetään lain määrämä aika liittyen tilauksiin, sähköpostiviesteihin tai laskuihin. Asiakkaalla on oikeus halutessaan ja pyytäessään "tulla unohdetuksi" sekä tarkistaa itseään koskevat tiedot tai oikaista niitä.

8.Evästeiden käyttö

Ravintomaailma.fi ei käytä muita evästeitä kuin Google Analytics-toimintoa sivuston käyntimäärien seuraamiseen. Asiakastietoja ei kerätä, yhdistellä tai käytetä muullakaan tavalla esimerkiksi markkinointitarkoitukseen. 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

 Pääsy rekisteritietoihin on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä kuten salasanalla ja käyttäjätunnuksilla. Asiakastietoja käsittelevää sitoo vaitiolovelvollisuus.

Päivitetty 14.3.2019