Verensokerin hallinta - yksi tärkeimmistä ja tehokkaimmista terveysvaikutuksista

Jos minun ravitsemusterapeuttina pitäisi valita vain yksi asia, jonka haluaisin asiakkaalleni opettaa, on se ehdottomasti verensokerin tasaisena pitäminen. Toinen verensokerin rinnalla kilpaileva "tärkein tekijä" on tulehduksen hillitseminen, mutta nämä kaksi tekijää kulkevatkin käsi kädessä ja vaikuttavat toinen toisiinsa - kun vaikutetaan verensokeriin, vaikutetaan myös piilevään tulehdukseen, ja sama menee myös toisin päin.

Verensokeri -sanana on yksi väärin ymmärretyimmistä terveystekijöistä. Se liitetään usein vain diabetekseen, vaikka tasaisesta verensokerista on hyötyä ihan jokaiselle (diabeetikolle ja ei-diabeetikolle) - onnistuneeseen painonhallintaan, makeanhimon hallitsemiseen, parempaan jaksamiseen ja vireystilaan, matala-asteisen tulehduksen voimakkuuteen, migreeniin ja päänsärkyyn, verisuoniston toimintaan ja jopa pienempien silmien verisuonten terveyteen. 

Moni suomalainen on hiilihydraattiherkkä. Tutkimusten mukaan jopa joka neljäs suomalainen on hiilihydraattiherkkä. Se tarkoittaa, että keho reagoi keskimääräistä voimakkaammin ruoan verensokerivaikutukselle. Yleensä hiilihydraattien sopimattomuus liitetään naisiin, mutta yhtä lailla miehet voivat olla hiilihydraattiherkkiä. Hiilihydraattiherkällä verensokeri nousee ja laskee keskimääräistä korkeammalle ja tämä ei tule esiin normaalissa perusterveydenhuollon mittauksissa. 

Apu löytyy oman verensokeriaineenvaihdunnan oivaltamisesta

Verensokeriaineenvaihdunta ja hiilihydraattien sieto on jossain määrin yksilöllistä, mutta samat lainalaisuudet pätevät ja toimivat kaikilla. Kun ymmärtää enemmän oman kehon verensokeriaineenvaihdunnasta ja mahdollisesta hiilariherkkyydestä, tapahtuu monia hyviä asioita sekä  voinnissa että painonhallinnassa. Olo on tasaisempi, hallitsematon makeanhimo loppuu, painokäyrä lähtee laskusuuntaan, verisuonistossa tapahtuu hyviä muutoksia ja matala-asteisen tulehdustilan voimakkuus vähenee.

Tarvitaan vain pieniä oivalluksia verensokeria tasaavan aterian koostamisesta, verensokerijarrujen käyttöönotosta ja erilaisten ruoka-aineiden ja ruoan rakenteen verensokerivaikutuksista. 

 

Koskaan ei ole liian myöhäistä

Korkeita tai heitteleviä verensokeritasoja on tärkeää hoitaa mahdollisimman varhain, mutta koskaan ei ole liian myöhäistä. Pitkään koholla oleva verensokeri on haitallista koko terveydelle. Tutkimukset osoittavat, että ajoissa aloitetut elämäntapamuutokset ehkäisevät kakkostyypin diabeteksen puhkeamista ja vaikuttavat hyödyllisesti moniin muihinkin terveystekijöihin - verisuoniston toimintaan ja verisuonen sisäpinnan kuntoon (kuten tukos- ja repeytymisriskiin), migreeniin ja päänsärkyyn ja piilevän tulehduksen voimakkuuteen. Moni päänsärky- ja migreenikohtaus jää tulematta, kun oppii hallitsemaan omaa verensokeritasoaan, sillä matala verensokeri laukaisee usein päänsärkykohtauksen. Diabeetikolla tasaisempi verensokeri vähentää merkittävästi diabeteksen lisäsairauksia ja parantaa elämän laatua merkittävästi.

Heittelevä verensokeri lisää myös paino-ongelmia - vaikutukset tulevat monesta tekijästä, muun muassa insuliinin liiallisesta erittymisestä (joka lisää keskivartalorasvaa) ja syömisen hallinnan ongelmista. Kun verensokeri nousee ja laskee liiallisesti, tartutaan herkästi ylimääräisiin herkkuihin ja syödään määrällisesti liian paljon.

Aina perinteinen lautasmalli ei ole se kaikista toimivin tapa terveyden ja voinnin parantamiseen. Oleellisempaa on oivaltaa hiilihydraattiherkkyys ja opetella verensokerijarrujen käyttö.

Lue lisää, kuinka ruokavaliolla vaikutetaan suotuisasti diabetekseen ja korkeisiin verensokeritasoihin.